قیمت زعفران
نرخ زعفران

نرخ زعفران به صورت کیلویی در مشهد

 نوع زعفرانتصویر محصول  هــــــــر یک کـــیلو
 زعفران نگین درجه ۱ (سوپر نگین صادراتی)قیمت زعفران۱۲،۱۰۰،۰۰۰
 زعفران نگین درجه ۲۱۱،۴۵۰۰،۰۰۰
 زعفران سرگل ممتاز درجه ۱۸،۵۰۰،۰۰۰
 زعفران سرگل ممتاز درجه ۲۸،۱۰۰،۰۰۰
 زعفران پوشال درجه ۱۷،۹۵۰،۰۰۰
 زعفران پوشال درجه ۲۷،۷۵۰،۰۰۰
 زعفران دسته (دختر پیچ)زعفران دخترپیچ۶،۴۵۰،۰۰۰
 گل زعفران——–
 پیاز زعفران ——–

 


Copyright ALLORO MILANO . All rights reserved.

© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED